Potrebujete vytvoriť značenie v sklade či výrobe? Pomôže vám značkovacia technika

Prehľadné označenie regálov v sklade, hranice pohybu osôb alebo vysokozdvižných vozíkov — to všetko vám umožní značkovacia technika. Vybrať si môžete značkovacie vozíky aj spreje v rôznych farebných odtieňoch.

Značkovacia technika zvyšuje bezpečnosť

V skladoch aj výrobných prevádzkach je potrebné dbať vo zvýšenej miere na bezpečnosť. Nutné je preto dôkladne označiť priestory, do ktorých nemajú prístup nepovolané osoby, hranice pohybu vysokozdvižných vozíkov, únikové cesty, komunikačné chodníky a podobne. Dostatočne jasné označenie minimalizuje riziko kolízií, materiálnych škôd a úrazov. Značkovacia technika sa dá využiť tiež na zlepšenie orientácie na pracovisku alebo v areáli vašej firmy. Označiť môžete parkoviská, bezpečnostné zóny alebo trasu pohybu dopravnej obsluhy.

Značkovací vozík na jednoduché značenie

Pri značkovaní vám uľahčí a urýchli prácu značkovací vozík, ktorý využijete na rovnomerné farebné značenie v interiéri a exteriéri. Na ochranu označenia v interiéri je vhodné použiť transparentný lak. Značkovací vozík vám vzhľadom na malé rozmery v sklade zaberie len minimum miesta. V našej ponuke nájdete aj prevedenie s držiakom na tri spreje.

Značkovací vozík je nenáročný na obsluhu a pri značkovaní vám ušetrí veľa času. Pomocou pohybu na kolesách sa ľahko ovláda a dodržiava smer značenia. Lepšie sa vám tak pri značení budú dodržiavať vymerané trasy čiar a pohybovať sa s ním môžete tiež popri stene.

Značkovacie farby s výbornou odolnosťou

Potrebujete označiť komunikačné chodníky alebo hranice pohybu osôb? Označenie na podlahe bude vystavené možnosti oderu. Aby zostalo stále dostatočne jasné, vyberte si kvalitné značkovacie farby. Využívať sa dajú aj na označenie regálov, paliet alebo rôznych objektov.