© Copyright

COPYRIGHT A PODMIENKY POUŽÍVANIA INTERNETOVEJ STRÁNKY A ESHOPU FIRMY © STORAGE, s.r.o.

  1. Spoločnosť STORAGE, s.r.o. je prevádzkovateľom internetových stránok www.storage.sk a je v súlade so zák. č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávnená vykonávať majetkové práva k týmto internetovým stránkam a ich obsahu.
  2. Všetky obrázky, fotografie, grafika, animácie, multimediálne súbory a texty umiestnené na týchto webových stránkach sú chránené autorským právom či právom k ochrannej známke © STORAGE, s.r.o..
  3. Autorské práva k fotografiám, obrázkom, grafikám, animáciám či iným multimediálnym súborom a textom na tejto webovej stránke vykonáva spoločnosť STORAGE, s.r.o..
  4. Akékoľvek použitie časti alebo celku, rozmnožovanie, šírenie  a ďalšie sprístupňovanie obsahu webových stránok (obzvlášť fotografií, grafiky, obrázkov, animácií, popisu) akýmkoľvek spôsobom (mechanickým alebo elektronickým) bez písomného súhlasu spoločnosti STORAGE, s.r.o. je zakázané.
  5. V prípade záujmu o použitie obsahu webových stránok www.storage.sk kontaktujte spoločnosť STORAGE, s.r.o., Trenčianska 6594/29 F, 915 01 Nové Mesto nad Váhom tel.: +421 949 155 551, e-mail: storage@storage.sk .
  6. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom zasahovať bez súhlasu prevádzkovateľa do obsahu či technickej podstaty internetových stránok www.storage.sk
  7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích subjektov, ktoré možno navštíviť prostredníctvom stránok www.storage.sk. Prevádzkovateľ ďalej nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamu, popr. inú formu propagácie vykonávanú treťou osobou prostredníctvom internetových stránok prevádzkovateľa www.storage.sk.
  8. V prípade zistenia neoprávneného používania chráneného obsahu internetových stránok prevádzkovateľa www.storage.sk treťou osobou, budú podniknuté príslušné právne kroky na ochranu práv prevádzkovateľa, nevynímajúc uplatnenia prípadného nároku na náhradu škody, bezdôvodného obohatenia či primeraného zadosťučinenia.