Bezpečnostné zásady pri používaní rebríkov

Dnes sme pre vás prichystali pár tipov pre bezpečnú manipuláciu a používanie rebríkov z našej ponuky. Veríme, že vďaka týmto cenným radám minimalizuje že riziko zranenia pri akejkoľvek práci vo výške. 

Začína to manipuláciou 

Už pri presunoch s rebríkom po pracovisku musíte myslieť na bezpečnosť. Či ho nosíte na ramenách alebo na korbe vášho nákladného auta, vždy musíte dávať pozor na prekážky a ľudí vo vašej ceste. Pri preprave rebríkov na korbe ich treba aj správne zaistiť, aby z korby nevypadli.  

Kam rebrík umiestnite 

Rebrík, či už hliníkový alebo drevený, je vždy potrebné umiestniť na pevný podklad. Nikdy nedávajte rebríky na stôl, do rozbahnenej pôdy, ani na rôzne svojpomocne vyrobené podstavce. Rebrík je len tak pevný, ako je pevný základ, na ktorom stojí. 

Rebrík je pre jedného 

Ak potrebujete vyliezť do výšky dvaja a viacerí, použite špecializované plošinové systémy a rôzne lešenia. 99 % rebríkov na trhu je dimenzovaných len na záťaž jednej osoby. Samozrejme, že kvalitný rebrík znesie aj viac, no z pohľadu výrobcov a inšpektorov to tak nie je. 

Nie kráčajúcemu rebríku 

Obľúbený maliarsky “fígeľ” na dvojitom rebríku pozná azda každý. Maliar na ňom stojí obkročmo a rebrík v podstate slúži ako chodúle alebo predĺžené nohy. Takýto spôsob pohybovania sa po pracovisku je však extrémne nebezpečný a veľmi ľahko môžete z niekoľkometrovej výšky spadnúť. 

Žiadne dodatočné úpravy 

Podobne ako aj pri dopravných prostriedkoch, ani pri rebríkoch nie sú svojpomocné zásahy do ich konštrukcie práve bezpečné. Žiadne vŕtanie háčikov, pridávanie závažia ani pílenie nôh nie je v súlade so záručnými podmienkami a po takomto zásahu za rebrík nezodpovedáme.