Ako montovať či prestavovať paletové regály?

Naše paletové regály charakterizuje najmä vysoká životnosť a prevádzková spoľahlivosť, ktorá dosahuje nadpriemerné hodnoty. Ako každý iný regál a regálový systém, aj paletové regále si vyžadujú Vašu pozornosť najmä pri montáži.

Výber vhodného paletového regálu

Na začiatku je nevyhnutné vhodne si vybrať samotný paletový regál. Znamená to teda, že by ste mali zohľadniť všetky Vaše požiadavky, a to nielen na regál samotný, ale taktiež by ste mali do úvahy brať aj veľkosť priestoru, kde bude regál umiestnený. Nič nepodceňujte. Dôležitý je aj technický stav a nosnosť podláh, na ktorých budú regály zmontované. Samotné miesto by mal preskúmať aj odborník v tejto oblasti, ktorý posúdi jeho vlastnosti.

Montáž a výstavba paletových regálov

Montáž paletových regálov je možné realizovať len kvalifikovanými pracovníkmi, ktorí majú v tomto obore dostatočné skúsenosti. Je veľmi dôležité, aby bol paletový regál namontovaný vhodným spôsobom, keďže do budúcna práve vďaka tomu dokážete zamedziť prípadnému poškodeniu nákladu alebo iným nepríjemnostiam. Ukladacie nosníky paletových regálov je možné výškovo prestavovať a to až do 10%.

Údržba paletových regálov

Každý paletový regál si vyžaduje dostatočnú údržbu, ktorá znamená predovšetkým udržovanie jeho dobrého technického stavu a kontrolovanie mechanického stavu konštrukcie či iných prvkov regálového systému. K porovnaniu sa dáva aktuálny stav zariadenia – paletového regálu spolu s informáciami, ktoré sú uvedené v technickej dokumentácií. Prvá kontrola paletového regálu prebieha štandardne vždy po dokončení montáže regálov, teda ešte predtým, ako sú samotné regály využívané.

Neviete, ktorý paletový regál si vybrať?

Ak by ste mali pochybnosti o tom, ktorý paletový regál si vybrať, pokojne sa obráťte na nás. Veľmi radi Vám s výberom pomôžeme. Je aj v našom záujme, aby vybraný paletový regál spĺňal všetky Vaše požiadavky. Keďže ich máme v ponuke také množstvo, je to pomerne jednoduché. Dôraz kladieme len na jeho odbornú manipuláciu, ktorá je nevyhnutná pre jeho prestavbu alebo postavenie.