BOZP: Ako správne označovať regály?

Bezpečnosť v sklade je prvoradá. Aby ste sa však vyhli nechceným pokutám je dôležité už od začiatku myslieť na správne označovanie regálov. Ak podnikáte, pravdepodobne máte zriadený sklad. Sklady bývajú súčasťou veľkých, ale aj malých firiem, logistických centier, či administratívnych prevádzok. Všetky prevádzky, ktoré majú sklad, by preto mali dbať na správne označené skladové priestory a regály.

Poznáte základné požiadavky pre BOZP?

Podmienky bezpečnosti v skladoch a skladovacích priestoroch sa riadia vyhláškou SÚBP č. 59/l982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení vyhl. č. 484/1990 Zb. a v STN 26 9030 Skladovanie.

Táto vyhláška ustanovuje aj šírku uličiek medzi regálmi a stohmi, ktorá musí mať najmenej 0,8m a v prípade uličiek na prechod dopravných vozíkov musí byť šírka aspoň o 0,4m väčšia než šírka vozíkov alebo nákladov.

Skladové priestory musia zodpovedať druhu skladovaných materiálov. Určeniu skladu a druhu skladovaných materiálov musí zodpovedať vyhotovenie regálov – zvolené materiály a vnútorné usporiadanie skladu.

Iné rozloženie skladu sa bude nachádzať v technických skladoch, alebo v pneuservisoch a iné v sklade potravinovom. S ohľadom na typ skladu je preto vhodné vopred si premyslieť štruktúru skladu a tiež druh regálov.

Jej celé znenie nájdete tu: vyhláškou SÚBP č. 59/l982 Zb.

Ako správne označovať regály?

Máte regály v sklade označene správne?  Preverte si to.

Bez ohľadu na to, aký typ regálov používate, všetky používané regály by mali byť trvalo označené – nálepkou alebo štítkom.

Použiť môžete samolepiace alebo magnetické regálové značenie. Regálové značenie predstavuje nenákladné a efektívne riešenie pre sklady a kancelárie. Samolepiace etikety by mali byť odolné voči skladovým podmienkam (niekedy teplotám pod nulou), ktoré zaručia trvanlivosť a čitateľnosť po mnoho rokov.

Dôležité sú údaje, ktoré nesmú pri označovaní chýbať:

 • poradové číslo regála
 • najvyššia nosnosť bunky
 • počet buniek v stĺpci
 • nosnosť samotného stĺpca

Nosnosť buniek sa označuje v kilogramoch. Označený štítok na regáloch by mal obsahovať aj údaje výrobcu.

Na označovanie skladov môžete použiť aj regálové etikety, ktoré sú súčasťou celého systému riadenia skladu. Obsahujú informácie o čísle stojana, mieste uloženia a sú vytlačené vo forme čiarového kódu. 

 

Druhy regálov

Policové regály sú vhodné  pre rôzne druhy prevádzok, akými sú sklady, archívy, autoservisy, dielne, ale aj na uskladnenie vecí v domácnosti.

Paletové regály sú určené pre veľké firmy a logistické centrá. Slúžia na zakladanie paletového tovaru a kontajnerov pomocou vysokozdvižného vozíka.

Konzolové regály slúžia najmä na skladovanie ťažkého a dlhého materiálu ako sú trubice, laty, dosky a pod a uplatnia sa predovšetkým v oblasti výroby.

Označenie špecifických regálov by malo obsahovať tiež informácie o

 • počet poschodí,
 • zaťaženie konzoly (rovnomerne),
 • zaťaženie stĺpa na jednej strane,
 • typ,
 • upozornenia,
 • v prípade paletových regálov aj maximálnu váhu palety.

Označenie konzolových regálov by malo obsahovať:

 • počet poschodí,
 • zaťaženie konzoly (rovnomerne),
 • zaťaženie stĺpa na jednej strane,
 • typ,

BOZP – Kontrola

Pre udržanie bezpečnosti v sklade je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné pravidlá:

 • Materiál do regálov ukladajte vždy stanoveným spôsobom a smerom, aby nedošlo k ich zosunutiu.
 • Zabezpečte vždy voľný prístup k regálom.
 • Regál pred uvedením do prevádzky skontrolujte.
 • Nezabúdajte na pravidelné ročné prehliadky a v prípade poškodenia regál opravte alebo vymeňte.
 • Ak regály spĺňajú bezpečnostné požiadavky, nezabudnite o tom vytvoriť záznam.

V prípade, že potrebujete poradiť alebo získať celkovú revíziu vašich regálov, neváhajte sa na nás obrátiť.

Kontrola regálov, revízia regálov sa vykonáva podľa normy STN 26 9030.

 

Prílohy:

Tabuľka nosností paletový regál 2022

 STORAGE označenie regálu typ A

STORAGE označenie regálu typ B

STORAGE označenie regálu typ C