Ako zabrániť korózii regálov?

Aj naše regály, nech majú akokoľvek dôkladnú a kvalitnú povrchovú úpravu, môže byť pri nesprávnej montáži a manipulácii poškodené, čo môže mať za následok postupnú koróziu a neskôr aj zníženie stability samotného regálu. Ako môžete vlastným pričinením zabrániť, aby regály vo vašom sklade nikdy nezačali hrdzavieť?

Kontrolujte vlhkosť a zabráňte pôsobeniu vody

Voda vždy bola aj bude najväčším nepriateľom kovov. Pri správnej povrchovej úprave by kovy nemali byť ohrozené, no ak sa vrchná vrstva laku poruší, voda začne pomaly pôsobiť a regál vám začne kvitnúť ako stará MB-čka. Postupom času stráca takýto regál stabilitu, nosnosť, a bezpečnosť vo vašom sklade je ohrozená.

Pozor si dajte už pri montáźi

Dodržiavajte všetko odporúčané kroky a bezpečnostné opatrenia, ktoré sa nachádzajú v priloženom montážnom návode. V prípade, že sa na montáž regálu necítite, nechajte ju priamo na odborníkov, od ktorých regál kupujete (ak takúto službu ponúkajú). Množstvo ľudí poškodí jednotlivé kusy už priamo pri montáži.

Regály nakladajte so zvýšenou opatrnosťou

TLyže vysokozdvižných vozíkov sú pevné a ostré. Je veľmi jednoduché s nimi výrazne poškodiť regál, čo môže mať za následok jeho neskoršie hrdzavenie. Manipulácia s paletami nie je citlivá ručná praca ako vyšívanie, no napriek tomu vyžaduje určitú dávku citu, ktorý zabezpečí dlhšiu životnosť vašich regálov.

Nepodceňujte pravidelné prehliadky

Certifikovaní predajcovia kvalitných regálov ponúkajú možnosť nechať si regály pravidelne skontrolovať, opraviť, a udeliť im bezpečnostný certifikát. V prípade takýchto kontrol máte istotu, že regál je v poriadku a kontrolóri odhalia aj prípadné poškodenie alebo koróziu, ktorú môžu na mieste odstrániť a predĺžiť tak regálu život.

Kupujte len kvalitné a certifikované regály

Neodporúčame kupovať používané regály, ktoré môžu byť poškodené alebo znehodnotené. Zároveň na ne nedostanete záruku ani bezpečnostný certifikát. Podobne je to aj s niektorými pochybnými predajcami. Regály nakupujte vždy len od certifikovaných firiem a skúsených predajcov.