Bezpečnostné značenie do vášho skladu

Pohyb vo vašom sklade musí byť maximálne bezpečný pre všetky osoby, ktoré sa v ňom môžu pohybovať. Ak máte jasne vyhradené pravidlá pre správanie v skladových priestoroch, vyvarujete sa zbytočným problémom a úrazom. Prečítajte si naše užitočné tipy do každého skladu. 

Značky 

Dopravné značky nepatria len na verejné komunikácie. Svoje miesto si nájdu aj vo vašom sklade. Prikázaný smer jazdy, daj prednosť v jazde, ale aj asi najdôležitejšia STOP-ka môžu zabrániť mnohým kolíziám. Zákaz pohybu peších chodcov v niektorých uličkách medzi regálmi skladu tiež nie je na zahodenie. 

Zrkadlá 

V sklade je obrovské množstvo rohov, za ktoré nie je vidno. Zainvestujte do kvalitných dopravných zrkadiel, ktoré osadíte v tých komplikovaných „križovatkách“ bez poriadneho rozhľadu a ušetríte si veľa nervov, keď sa vám vyrúti iný vozík z bočnej uličky.  

Farebne rozlíšené zóny 

Žltá zóna na zemi je len pre vozíky, modrá len pre peších, prechody sú klasicky pruhované a v červenej zóne treba dávať pozor, lebo sa tam vychystáva tovar pre export. Ak si na zem namaľujete takéto zóny, opäť si ušetríte kopu nervov. 

Svetelná výstraha 

Každý vozík by mal mať oranžový majáčik, ktorý upozorní ostatných na svoj príchod. Trúbenie môže veľa ľudí prepočuť najmä v skladoch, kde je obrovský pohyb osôb a veľa iných zvukov. 

Prevencia a poučenie 

Papiere na vysokozdvižný vozík nestačia. Vy musíte mať zaučených všetkých ľudí, ktorí sa pohybujú v sklade. Ak si niektorý zamestnanec z administratívy zmyslí, že pôjde vynadať skladníkom, musí mať vestu, prilbu a musí sa pohybovať len vo vyznačených zónach, inak ho skladníci do svojho teritória nevpustia.