Dopravné predpisy platia aj v areáloch firiem a na parkoviskách

Kvalita vzdelávacích inštitúcií a kontrolných orgánov v oblasti udeľovania vodičských oprávnení je na Slovensku naozaj biedna. Dokazuje to veľký počet dopravných nehôd z nepozornosti a z nerešpektovania pravidiel cestnej premávky. Aké pravidlá platia v areáloch firiem a na ich parkoviskách?

Maximálna povolená rýchlosť

Cestné komunikácie v areáloch firiem a logistických centier bývajú najčastejšie označené ako účelové alebo súkromné komunikácie. Aj na tých však platia rovnaké pravidlá cestnej premávky, ako na verejných komunikáciách, ak nie sú upravené inak po konzultácii s príslušníkom odboru cestných komunikácii z najbližšieho úradu. Najčastejšie sa stretávame so zníženou maximálnou povolenou rýchlosťou na 20 alebo 30 km/h.

Pozor na prednosti

Na verejných parkoviskách pred obchodnými centrami nie je spravidla upravená prednosť žiadnymi značkami. V takom prípade platí prednosť z pravej strany, no málokto ju rešpektuje. Aj kvôli tomu sa veľa dopravných nehôd stáva na týchto, ale aj súkromných parkoviskách veľkých firiem. Tie si postupne prednosti upravujú najmä z dôvodu zvýšeného pohybu kamiónovej dopravy.

Pokutu môžete dostať naozaj všade

Myslíte si, že v areáli firmy vás môže maximálne zhúkať šéf? Ste na omyle! Do týchto areálov sa po dohode s vedením firmy chodí pravidelne previezť policajná hliadka, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Prekvapiť vás tak môžu v tú najnevhodnejšiu dobu a dokážu vám, že aj na súkromnom parkovisku nie ste nedotknuteľní.

Najlepšie terénne a závodné auto? Firemné

Firemné vozidlá si nevážime ako vlastné a nemáme problém s nimi prejsť cez trávnik, blato, vysoký obrubník a drať ich pri vyšších rýchlostiach. To sú ďalšie dôvody, prečo sa stávajú nehody v areáloch firem, kde je rýchlosť upravená na 20 km/h.