Čo by nemalo chýbať v dobre vybavenej firme?

Pri návštevách odberateľských firiem sa nás zákazníci často pýtajú, čo by sme im odporučili na dovybavenie priestorov v areáloch. Rozhodli sme sa preto napísať článok, do ktorého sme vybrali štyri veci, ktoré v malých aj veľkých firmách najčastejšie chýbajú a dokážu v mnohých smeroch pomôcť.

Popolníky a fajčiarske zóny

Nechceme nijakým spôsobom podporovať tento zlozvyk, ktorý je navyše drahý a dokáže znepríjemniť deň aj okoloidúcim ľuďom. Avšak, slobodné rozhodnutie každého jednotlivca je nutné rešpektovať. Na pracovisku by preto mali byť vyhradené fajčiarske zóny s popolníkmi, kde si môžu fajčiari počas pauzy dopriať cigaretku. Neotravujú tak nefajčiarov a špaky s krabičkami od cigariet nebudete mať po celom areáli vašej firmy.

Odpadkové koše

Recyklácia sa dnes nosí a to aj vo veľkých priemyselných firmách. Odpadkové koše na komunálny odpad by mali byť na každom rohu. Kancelárie by mali byť vybavené odpadkovými košmi na papier a zamestnanci by mali mať možnosť vyhodiť po ceste z obedu plastový pohárik alebo fľašu do recyklovateľného plastového odpadu.

Výstražné tabule

Pozor, mokrá podlaha, pozor, riziko úrazu, pozor, zákaz vstupu, ... Výstražné tabule všetkých druhov a veľkostí upozorňujú ľudí, ktorí sa pravidelne, ale aj výnimočne pohybujú v areáli vašej firmy, aby si dávali pozor na prípadné nástrahy, ktoré pri presune môžu ohroziť ich život a zdravie.

Funkčné lekárničky

O tých sme písali v predchádzajúcom článku. Pri nevyhovujúcom stave lekárničiek riskujete nielen pokutu, ale často aj nemožnosť poskytnúť plnohodnotnú prvú pomoc človeku ,ktorý ju akútne potrebuje.  

Neberte vybavenie vašej spoločnosti na ľahkú váhu. Bezpečnostné a ochranné prvky sú najdôležitejšie, len spokojný a zdravý zamestnanec môže podať kvalitný výkon v plnom pracovnom nasadení.