Sú lekárničky na vašom pracovisku v dobrom stave?

Patríte medzi tie šťastné firmy, v ktorej si už ani najstarší zamestnanec nepamätá, kedy sa stal posledný pracovný úraz? Môžete sa tešiť, no napriek tomu by ste mali zvýšiť pozornosť pri kontrole a údržbe vašich lekárničiek. Po prečítaní tohto článku sa môžete rovno pustiť do ich aktualizácie.

Po záruke sú aj autolekárničky

Myslíte si, že keď polícia pri kontrole vašich šoférov nákladného auta nezistí nedostatky napríklad pri vážení, že sa nepozrú aj na autolekárničku? Je diskutabilné, či je záručná doba autolekárničiek skutočne taká dôležitá, no verte tomu, že keď bude čo i len jeden deň po záruke, policajt nad pokutou dlho rozmýšľať nebude. Čo by sa potom stalo, keby kontrola BOZP zistí, že máte pracovisko plné nevyhovujúcich lekárničiek?

Kniha úrazov musí byť aktuálna

Každý jeden pracovný úraz treba okamžite nahlásiť nadriadenému a zapísať ho do knihy. Aj obyčajný pád kladiva na nohu môže byť počas prvých hodín nevinný. Do rána noha opuchne, no ak nebol úraz nahlásený a zapísaný, zamestnanec má len malú šancu dostať odškodné. Uistite sa, že kniha úrazov je na vašom pracovisku k dispozícii.

Zneužitie sa nájde všade

Čas od času sa na pracoviskách vyskytnú aj ľudia, ktorí čerpajú viac PN-niek než je potrebné a ktorým padá to kladivo na nohu častejšie. Druhým prípadom zneužitia je vykrádanie lekárničiek na osobné účely a ich neopodstatnené používanie. Na oba typy zamestnancov si dajte pozor, môžu znehodnotiť lekárničky a v prípade potreby v nej nenájdete potrebné veci

Nová lekárnička dokáže zachrániť život

AK je lekárnička dobre vybavená, je hneď na očiach a všetci ju vedia obsluhovať, môže zachrániť život zranenému v poslednej chvíli. Vykašlite sa na pokuty či ušetrené peniaze a vytvorte na vašom pracovisku bezpečné miesto pre všetkých zamestnancov.