Je nutná pravidelná revízia regálov?

Neriskujte od kontrolórov „červenú kartu“. Revízia regálov je povinná pre všetky typy skladov či veľkoskladov na Slovensku.

Revízia je kontrolovaná inšpekciou bezpečnosti práce v nadväznosti na § 3, Nariadenie vlády č. 101/2005 "podrobnejšie požiadavky na pracovisko a prac. prostredie".

Túto zákonom stanovenú kontrolu Vám budeme pripomínať a evidovať my, vy sa nemusíte o nič starať.

 

Budeme Vás kontaktovať o potrebnej kontrole a dohodneme termín a čas kedy k Vám príde revízny technik.

Na základe kontroly Vám vystavíme protokol, kde budete mať uvedené všetky regály a skladovacie zariadenia, ktoré boli skontrolované. Budú označené štítkom o úspešnom priebehu kontroly.

Vykonávame kontrolu a revíziu regálov podľa normy STN 26 9030, čo predstavuje revízie typov nepremiestniteľných konzolových a priečkových regálov obsluhovaných strojnými parametrami.

Radi pomôžeme s pravidelnou kontrolou vašich skladovacích systémov. Viac informácií sa dozviete na našom webe alebo priamo u našich kolegov na storage@storage.sk alebo telefonicky na +421 902 338 338.