Ktoré osoby sa môžu voľne pohybovať v sklade?

Pre pohyb osôb v skladových priestoroch firiem platia pravidlá, ktoré jednoducho musíte dodržiavať. Na čo si treba dávať pozor, aby vo vašom sklade nedošlo k nejakému úrazu a čo vás najlepšie ochráni pred právnymi následkami? Čítajte ďalej a dozviete sa viac. 

Všetci zamestnanci? 

Nie je pravda, že všetci zamestnanci firmy majú povolený voľný pohyb vo vašom sklade. Tam by mali mať prístup len tí, ktorí sú riadne zaškolení, alebo ktorí sú v sprievode iného asistenta logistiky. Ak sa stane pracovný úraz človeku, ktorý v sklade nemal čo robiť, mal by za to niesť plnú zodpovednosť práve on. 

Dodržiavajte bezpečnostné zásady 

Prilby a reflexné vesty sú nevyhnutnými pomôckami pri bezpečnom pohybe vo vašom sklade. Tá prvá vec vás môže ochrániť alebo vám až zachrániť život v prípade, že z regálu niečo spadne. Tá druhá vás ochráni pred vodičmi vysokozdvižných vozíkov, ktorí vás nezbadajú až na poslednú chvíľu. 

Cestičky pre peších 

Keď sa pohybujete v sklade, vždy rešpektujte cestičky, ktoré vám jasne vyznačujú priestor určený na presun peších zamestnancov. Rovnako dôležité je sledovať aj zrkadlá, ktoré vám prezradia, či sa spoza rohu nerúti vysokozdvižný vozík. Rešpektovať musíte aj značenie ako STOP, DAJ PREDNOSŤ V JAZDE a iné, ktoré poznáte aj z verejných komunikácií. 

Čo ak navštívi sklad nepovolaná osoba? 

Medzi nepovolané osoby v tomto prípade zaraďujeme najmä zákazníkov, ktorí sa chcú spolu s vami presvedčiť napríklad o vlastnostiach nejakého vami predávaného produktu. V takomto prípade pre nich platia všetky pravidlá, ako aj pre ostatných ľudí, ktorí sa pravidelne v sklade pohybujú. 

Majte v poriadku revíziu regálov 

Pravidelná revízia regálov pravdepodobne neobíde ani váš sklad. Vďaka splneniu tejto podmienky máte aspoň jednu poistku v prípade, že by sa v sklade stal nejaký úraz. My pre vás túto revíziu radi vybavíme. Stačí, ak nás budete kontaktovať.