Realizácia: Posuvné regály zefektívnili priestory okresného súdu

Keď sme v Storage dostali žiadosť od okresného súdu v Trnave, cítili sme, že sa nám naskytla príležitosť ukázať, ako môžeme riešiť aj tie najnáročnejšie požiadavky na uskladnenie. Klient potreboval do relatívne malej miestnosti s rozmermi 24440 mm x 5798 mm x 2000 mm (137 m²) umiestniť maximálne možné množstvo šanónov. Ako sme si s touto výzvou poradili?

Archív? Hlavne efektívne!

Trnavský okresný súd stál pred výzvou, ako efektívne využiť obmedzený priestor pre potreby svojho archívu. S obmedzenou plochou 137 m² a vysokým počtom šanónov na uskladnenie sa zdalo, že najlepším riešením bude implementácia posuvných regálov.

Voľba riešenia: Posuvné regály

Pokiaľ ide o šetrenie miesta a efektívnosť, riešenie je často veľmi jednoduché. Posuvné regály sú navrhnuté tak, aby zabezpečili maximálne využitie dostupného priestoru. Jednoducho sa s nimi manipuluje, čo umožňuje vytvárať, a zároveň zväčšovať alebo zmenšovať, priestor potrebný na chodby.

Ich konštrukcia umožňuje posun jednotlivých segmentov regálov, čo minimalizuje nepotrebný prázdny priestor medzi regálmi. Vďaka robustnému dizajnu a mechanizmu posuvných regálov, ktoré zaručujú vysokú nosnosť, sú tieto regály ideálne na uskladnenie ťažkých a objemných predmetov, ako sú napríklad plné šanóny. Táto flexibilita a efektivita pri uskladnení zabezpečuje, že aj pri plnej kapacite sú regály ľahko prístupné, pohodlné pre užívateľov a súčasne zabezpečujú ochranu uložených dokumentov pred poškodením.

mobilne-regale (7)

Proces realizácie

Inštalácia posuvných regálov bola súčasťou širšieho projektu, ktorý sa zameriaval na kompletné využitie obmedzeného priestoru dostupného v archíve okresného súdu. Práce začali dôkladným zameraním a analýzou dostupného priestoru, na základe ktorej bol vypracovaný detailný návrh. Tento návrh nebol len o efektívnom umiestnení regálov, ale aj o maximálnom zohľadnení budúcich potrieb súdu s ohľadom na prístupnosť a manipuláciu s dokumentmi.

mobilne-regale (1)  mobilne-regale (3)

Montáž trvala štyri dni a zahŕňala postupné zostavovanie a optimalizáciu usporiadania regálov podľa predchádzajúceho návrhu. Finálna fáza montáže zahŕňala kontrolu všetkých mechanických a bezpečnostných aspektov regálov, čím sa zabezpečila ich bezproblémová funkčnosť a bezpečné používanie. Výsledkom bolo strategické umiestnenie 155 regálov rôznych rozmerov, ktoré spĺňali požiadavky klienta na úsporu miesta, ale tiež poskytli optimálne a efektívne riešenie na uskladnenie obrovského množstva papierov a materiálov.

mobilne-regale (2)mobilne-regale (6)  mobilne-regale (9)

Ako to celé dopadlo?

Výsledkom našej práce je, že okresný súd v Trnave teraz disponuje moderným archívom, ktorý je nielen efektívne využitý, ale aj ľahko prístupný pre pracovníkov súdu. Dnes je možné do archívu uložiť až 7000 šanónov. Zvýšená kapacita a usporiadané uskladnenie dokumentov prispievajú k rýchlejšej orientácii v archíve a zefektívneniu práce zamestnancov súdu.

Tento projekt je len ďalším príkladom toho, ako môže správny výber a realizácia uskladňovacích riešení značne zlepšiť efektivitu a funkčnosť pracovných priestorov. V Storage sme hrdí na to, že sme mohli byť súčasťou tejto transformácie a pomôcť okresnému súdu v Trnave dosiahnuť ich ciele v oblasti archivácie a uskladnenia dokumentov. Naša prípadová štúdia potvrdzuje, že posuvné regály sú vynikajúcim riešením pre každého, kto potrebuje ušetriť priestor a zároveň zabezpečiť efektívne uskladnenie materiálov.