Vedro naše každodenné

Vedro. Plastové, drevené, kovové. Minimálne jedno vedro máme doma asi všetci a používame ho na kadečo, bez toho, aby sme im venovali zvláštnu pozornosť. Viete vôbec, ako a prečo tieto užitočné nádoby vznikli aj ako sa menili s dobou?

 

Trochu z teórie a histórie vedra

Vedro - okrúhla nádoba slúžiaca na prepravu alebo uschovávanie predovšetkým kvapalných látok, ale taktiež rôznych sypkých konzistencií či menších predmetov. Štandardné vedro má zvyčajne objem od niekoľko až po desiatky litrov. Všetko závisí od jeho veľkosti a materiálu, z akého je dané vedro zhotovené. Zrejme netreba nijako špeciálne zdôrazňovať, že vedrá plastové neunesú rovnaký náklad ako odolné vedro kovové.

Vedrá využívame už dlho, menil sa len spomenutý materiál, z ktorého boli vyrobené a tiež účel, na ktorý ich ľudia využívali. V minulosti boli drevené vedrá základnou výbavou domácností, keďže slúžili na prenos vody zo studne do domu. Dnes, v dobe vodovodov, aspoň v našich končinách, sú najobľúbenejšie praktické a cenovo prístupné plastové vedrá, ktoré používame najmä ako nádoby na prenášanie, skladovanie, prípadne nám poslúžia pri upratovaní.

 

Vedrá minulé a ich transformácia do dnešnej podoby

Pôvodné vedrá boli vyrábané z dreva podobnou technológiou ako sudy. Historické drevené nádoby sa od súčasných vedier odlišovali aj tým, že mali buď jedno pevné drevené držadlo na jednej strane, alebo aj dve držadlá po oboch stranách, cez ktoré bolo prevlečené hrubé lano.

V súčasnosti sa vyrábajú a používajú predovšetkým vedrá z pozinkovaného alebo smaltovaného plechu, no najviac práve všade prítomné vedrá z plastu.

Obyčajné vedro asi každý pozná, je to otvorená nádoba s rúčkou, ale nájdu sa aj vedrá zatváracie, ktoré sa používajú ako kôš na odpadky či slúžia na skladovanie pitnej vody.

 

Vedro a význam jeho pomenovania

Možno ste ani netušili, že slovo vedro používajú aj mnohé iné slovanské jazyky, pričom jeho pôvod siaha až do indoeurópskeho pomenovania pre vodu. V mnohých rečiach sa preto názvom vedro neoznačuje len samotná nádoba, ale aj jednotka objemu.

Kto z Vás nazýva vedro slangovým výrazom „kýbel“, vedzte, že tento výraz je nespisovný germanizmus, pričom aj v anglickom jazyku nájdete podobne znejúce slovíčko „kibble“.