Viete, prečo je potrebná pravidelná revízia regálov?

Podľa platnej normy STN EN 15635 musí byť v intervale nie dlhšom ako 12 mesiacov vykonaná pravidelná kontrola regálov. Revíziu regálov môže zabezpečiť aj externý dodávateľ.

Bežné kontroly regálov

Častý pohyb zamestnancov, práce v sklade, logistika jednotlivých položiek a pohyb vysokozdvižnej techniky. V každom sklade môže vďaka každodennému ruchu dôjsť k opotrebovaniu regálov. Bežné sú nárazy, ktoré môžu spôsobiť na prvý pohľad nebadateľné poškodenia. Aby ste sa mohli spoľahnúť na bezpečnosť pri práci, je potrebné regály pravidelne kontrolovať. Odhalením všetkých skrytých nedostatkov nielen predídete haváriám, ale zabezpečíte tiež zachovanie efektivity skladovania. Bežné prehliadky v intervale približne raz za týždeň môže vykonávať poverený zamestnanec. Normou stanovené prehliadky je vhodné zveriť do rúk odborníkov. 

Revízia regálov v stanovenom rozsahu bez starostí

Regálové systémy sú v zmysle zákona považované za pracovné prostriedky. Povinnosťou prevádzkovateľa skladu je preto zachovávať ich v bezchybnom stave. Odborná kontrola regálov by mala byť vykonaná v súlade s normou STN EN 15635 a sprievodnou dokumentáciou regálu. Aby ste sa nemuseli o nič starať, zákonom stanovenú kontrolu budeme evidovať za vás. Vopred vám pripomenieme jej blížiaci sa termín a dohodneme aj čas, kedy vás navštívi revízny technik. Po vykonaní kontroly vám vystavíme protokol, v ktorom budú uvedené všetky skontrolované skladovacie zariadenia a regály aj ich technický stav.

 

Čo zahŕňa kontrola regálov?

Počas kontroly regálov je potrebné skontrolovať správne označenie nosnosti regálov a ich prevádzkovú dokumentáciu. Dôležité je zistiť prípadné preťaženia, skontrolovať stabilitu, zvislosť a vodorovnosť a tiež profily nosných častí a stojok. Prípadné zistenia nedostatkov pre vás naši pracovníci vypracujú rozpočet na ich opravu. Po jeho schválení sa na nás môžete obrátiť aj s vykonaním všetkých opráv. Pravidelný servis vám umožní udržiavať skladové regály vo výbornom stave a predĺži ich životnosť.