5 pravidiel bezpečnosti a dezinfekcie pre vašu firmu

Stále ďalšie a ďalšie nariadenia vlády a hlavného hygienika sprísňujú podmienky, za ktorých môžu byť otvorené rôzne prevádzky a predajne. Či už sa vás opatrenia týkajú alebo nie, odporúčame vám dodržiavať vo vašej firme týchto 5 pravidiel, ktoré vám pomôžu udržať zdravie vašich zamestnancov v dobrej kondícii. 

Kontrolujte zdravie zamestnancov 

Pri vstupe do zamestnania odporúčame skontrolovať telesnú teplotu zamestnanca bezkontaktným teplomerom. Niektorí jedinci môžu zatajiť svoj zdravotný stav a ohroziť tak svojich kolegov. Touto kontrolou viete aspoň zopár takýchto prípadov odchytiť a eliminovať – ergo, poslať ich domov. 

Edukujte aj každý deň 

Každý jeden deň môžete cez firemný rozhlas pripomínať zamestnancom, že si majú umývať ruky, nechytať tvár, dezinfikovať po sebe použité predmety a dodržiavať bezpečný odstup od svojich kolegov. Čím viac im to budete pripomínať, tým existuje väčšia šanca, že to budú naozaj dodržiavať. Môžete vymyslieť aj odmenový systém. 

Dezinfikujte všetky plochy 

Zabezpečte dostatočné množstvo čistiacich prostriedkov pre vašu firmu a poverte zamestnancov zodpovedných za udržiavanie poriadku, aby na dezinfekciu kľučiek, pracovných nástrojov a iných používaných predmetov dbali dvojnásobne. Opäť tým znížite riziko prenosu nákazy medzi vašimi zamestnancami. 

 

Zabezpečte ochranné prostriedky 

V našej ponuke nájdete aj ochranné prostriedky – napríklad povinné rúška, jednorazové rukavice alebo ochranné okuliare. Na Slovensku je nedostatok takýchto pomôcok, preto si určite uchmatnite aspoň zopár kusov, ktoré môžete rozdať svojim zamestnancom a prispieť tak k pomalšiemu šíreniu vírusu medzi ľuďmi. 

Rešpektujte nariadenia vlády 

Ak chcete naozaj zabrániť rozširovaniu vírusu medzi ľuďmi vo vašej firme, dodržiavajte všetky nariadenia vlády a hlavného hygienika. Ak má byť vaša prevádzka zavretá, nehľadajte cestičky, ako toto nariadenie obísť. Riskujete opäť len zdravie a život ľudí. Čím budeme disciplinovanejší, tým skôr kríza pominie.