Ukladanie tovaru do regálov: Poznáte bezpečnostné zásady?

Pri ukladaní tovaru do regálov platia určité pravidlá, ktoré keď dodržíte, výrazne minimalizujete riziko prípadného zranenia. Je jedno, či pracujete v sklade alebo nakladáte regál vo vašej pivnici. Prečítajte si našich päť tipov a zvýšte bezpečnosť pri práci s regálom doma aj v práci a vyhnite sa nepríjemným problémom alebo zraneniu. 

Váha tovaru 

Najťažšie kúsky tovaru patria do spodných políc regálov. To platí hneď z niekoľkých dôvodov. ťažisko takto naloženého regálu bude položené dostatočne nízko a tým pádom znížite riziko jeho pádu. Okrem toho je hlúposť vykladať ťažké veci do vrchných políc, čím si vlastne len sami pridávate zbytočnou prácu. 

Zábradlie 

Ak máte v regáloch tovar, ktorý by sa mohol ľahko zošmyknúť (napríklad kvôli svojmu oblému tvaru), odporúčame na každú policu namontovať alebo privariť aj zábradlie, ktoré zabráni zosunutiu a následnému pádu tovaru. Nevznikne vám tak žiadna škoda a neohrozí že ani životy a zdravie ľudí pohybujúcich sa v sklade. 

Kvapaliny a chemikálie 

Všetky kvapaliny a chemikálie musia byť riadne uzavreté. všetky fľašky a aj iné nádoby musia byť uložené uzáverom smerom nahor v dostatočne vysokej polici. Nikdy neukladajte fľašky s agresívnymi chemikáliami na ležato, kde výrazne zvyšujete riziko ich rozliatia. Nedostatočne tesniace uzávery okamžite vymeníte. 

Tovar sa neukladá na seba 

Ak nepracujete práve so stohovacími prepravkami, nikdy neukladajte jednotlivé produkty na seba, a to ani v prípade kartónov či iných krabíc. Výnimkou je tovar balený na paletách, ktorý je vo väčšine prípadov zabalené vo fólii a tá bráni jeho zosypaniu. Rovnako však na seba nikdy nemôžete uložiť viac paliet (ibaže by boli prázdne). 

Vysokozdvižné vozíky nie sú rebríky 

Do vyšších políc skladu sa doma aj v práci dostávajte len pomocou rebríka, schodíkov, alebo vysokozdvižnej plošiny, ktorá je na to priamo určená. Veľa úrazov sa stáva najmä vtedy, keď sa pracovník logistiky rozhodne postaviť na lyžiny vysokozdvižného vozíka. Vždy dodržiavajte bezpečnostné pravidlá.